Jeg har kysset en runesten af zobel.

 


© Dansk Memetisk Institut, 2006, Tak til Esteban Fuentes.
Der er nu leveret 7328430 stk. vrÝvl.